Asymmetrical coordination: Syntax/semantics and pragmatics

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

52 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Asymmetrical coordination: Syntax/semantics and pragmatics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences