At the crossroads of inflammation and cancer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

444 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)671-6744
TijdschriftCell
Volume17
DOI's
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit