Ataxia and nystagmus induced by injection of local anesthetics in the neck

P.T.V.M. de Jong, J.M.B.V. de Jong, B. Cohen, L.B.W. Jongkees

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)240-246
TijdschriftAnnals of Neurology
Volume1
StatusGepubliceerd - 1977

Citeer dit