Ataxia with loss of Purkinje cells in a mouse model for Refsum disease.

S. Ferdinandusse, A.W.M. Zomer, J.C. Komen, C. van den Brink, M. Thanos, F.P.T. Hamers, R.J.A.T. Wanders, P.T. van der Saag, B.T. Poll-The, P. Brites

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Ataxia with loss of Purkinje cells in a mouse model for Refsum disease.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology