Atmospheric methane removal by methane-oxidizing bacteria immobilized on porous building materials

G Ganendra, W De Muynck, A. Ho, S. Hoefman, P. De Vos, P. Boeckx, N. Boon

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Atmospheric methane removal by methane-oxidizing bacteria immobilized on porous building materials'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences