Att klä världen. Textilarbetare och globaliserinng 1650-2000. Erfarenheter och resultat av ett kollektivt forskningsprojekt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)33-46
Aantal pagina's14
TijdschriftArbetarhistoria
Volume136
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit