Attach and stretch: Emerging roles for genome-lamina contacts in shaping the 3D genome

Pim M J Rullens, Jop Kind

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

10 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Attach and stretch: Emerging roles for genome-lamina contacts in shaping the 3D genome'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences