Attachment, activity limitation and health symptoms in later life: the mediating roles of negative (and positive) affect

N.S. Consedine, K. Fiori, N.L. Tuck, E.-M. Merz

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Attachment, activity limitation and health symptoms in later life: the mediating roles of negative (and positive) affect'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Medicine & Life Sciences