Attachment Avoidance and Attachment Anxiety as Individual Characteristics Affecting Job Search Behavior

M. Leenders (Co-auteur), A.P. Buunk, K. Henkens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

7 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Attachment Avoidance and Attachment Anxiety as Individual Characteristics Affecting Job Search Behavior'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Business & Economics

Medicine & Life Sciences

Social Sciences