Attack, Defend and Persist: How the Fungal Pathogen Candida auris was Able to Emerge Globally in Healthcare Environments

Auke W de Jong, Ferry Hagen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Attack, Defend and Persist: How the Fungal Pathogen Candida auris was Able to Emerge Globally in Healthcare Environments'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences