Attention and the art of scientific publishing

Arjo Klamer, Harry van Dalen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)289-315
TijdschriftJournal of Economic Methodology
Volume9
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - sep 2002

Citeer dit