Attention - Voluntary control of brain cells.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1512-1513
TijdschriftScience Magazine
Volume332
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit