Attentional modulation of neural populations distributed across the visual cortical hierarchy.

J. Poort

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Niet gedefinieerd
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
Begeleider(s)/adviseur
  • Roelfsema, P.R., Promotor
Datum van toekenning08 mei 2012
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit