Attenuation of the polypeptide 7B2, prohormone convertase PC2 and vasopressin in the hypothalamus of some Prader-Willi patients: indications for a processing defect

B.A.Th.F. Gabreëls, D.F. Swaab, D.P.V. de Kleijn, N.G. Seidah, J.-W. Loo, W.J.M. van de Ven, G.J.M. Martens, F.W. Leeuwen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

280 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)591-599
TijdschriftThe Journal of clinical endocrinology and metabolism
Volume83
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit