Attitudes towards homosexuality among ethnic majority and minority adolescents in Western Europe: the role of ethnic classroom composition

N. Wuestenenk, F. van Tubergen, T.H. Stark

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)133-147
Aantal pagina's15
TijdschriftInternational Journal of Intercultural Relations
Volume88
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 mei 2022

Citeer dit