Attract and deter: a dual role for pyrrolizidine alkaloids in plant - insect interactions

M. Macel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

283 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)75-82
TijdschriftPhytochemistry Reviews
Volume10
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit