Atypical gender development: a review. Gires, King's Fund, april 2004

M. Besser, S. Carr, P. Cohen-Kettenis, P. Connolly, P. de Sutter, M. Diamond, D. Di Ceglie, Y. Higashi, F. Kruijver, J. Martin, Z-J. Playdon, D. Ralph, T. Reed, R. Reid, W. Reiner, D.F. Swaab, T. Terry, P. Wilson, K. (BBC Trans Group) Wylie

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)29-44
TijdschriftInternational Journal of Transgenderism
Volume9
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit