AU-rich elements and alternative splicing in the beta-catenin 3'UTR can influence the human beta-catenin mRNA stability.

A. Thiele, Y. Nagamine, S. Hauschildt, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'AU-rich elements and alternative splicing in the beta-catenin 3'UTR can influence the human beta-catenin mRNA stability.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences