Audiovisual media annotation using Qualitative Data Analysis Software: a comparative analysis

Liliana Melgar, Marijn Koolen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)40-60
Aantal pagina's21
TijdschriftQualitative Report
Volume23
Nummer van het tijdschrift13
StatusGepubliceerd - mrt. 2018

Citeer dit