Auditory timing-tuned neural responses in the human auditory cortices

Martijn van Ackooij, Jacob M Paul, Wietske van der Zwaag, Nathan van der Stoep, Ben M Harvey

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

41 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Auditory timing-tuned neural responses in the human auditory cortices'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences