Auke Hulst, Ber Platzer, Donald Mader et al./ Anne Blonde & Toekijan Soekardi: The sweet and sour story of sugar / Plantage Marienburg; Van koffiebes tot rum

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftOSO: tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraibisch gebied
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit