Aureobasidium melanogenum: a native of dark biofinishes on oil treated wood

Elke J. van Nieuwenhuijzen, Jos A M P Houbraken, Martin Meijer, Olaf C G Adan, Robert A Samson

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    29 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Aureobasidium melanogenum: a native of dark biofinishes on oil treated wood'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences