Aureobasidium pullulans var. melanigenum Fungemia in a pediatric patient

K.L. Mershon-Shier, J.G. Deville, S. Declair, A.W. Fothergill, B.L. Wickes, G.S. de Hoog, D.A. Sutton, M.A. Lewinska

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)80-83
  TijdschriftMedical Mycology
  Volume49
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2010

  Citeer dit