Australasian sequestrate fungi 18: Solioccasus polychromus gen. & sp. nov., a richly colored, tropical to subtropical, hypogeous fungus

J.M. Trappe, M.A. Castellano, R.E. Halling, T. Osmundson, M. Binder, N. Fechner, N. Malajczuk

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)888-895
  TijdschriftMycologia
  Volume105
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2013

  Citeer dit