Austroboletus amazonicus sp nov and Fistulinella campinaranae var. scrobiculata, two commonly occurring boletes from a forest dominated by Pseudomonotes tropenbosii (Dipterocarpaceae) in Colombian Amazonia

Aida Marcela Vasco-Palacios, Carlos Lopez-Quintero, Ana Esperanza Franco-Molano, Teun Boekhout

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  16 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1004-1014
  TijdschriftMycologia
  Volume106
  Nummer van het tijdschrift5
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2014

  Citeer dit