Auteursintenties in institutioneel perspectief [Review of: (2011) Ralf Grüttemeier - Auteursintentie. Een beknopte geschiedenis]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)276-279
TijdschriftSpiegel der Letteren
Volume54
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit