Authenticity as an analytic concept in folkloristics: a case of collecting folktales in Friesland

T. Meder, E. Venbrux

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)199-214
TijdschriftEtnofoor
Volume17
Nummer van het tijdschrift1-2
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit