Author disambiguation using multi-aspect similarity indicators

T. Gurney, E. Horlings, P. van den Besselaar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

352 Downloads (Pure)

Zoekresultaten