Author, Editor, Engineer — Code & the Rewriting of Authorship in Scholarly Editing

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

345 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Author, Editor, Engineer — Code & the Rewriting of Authorship in Scholarly Editing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences