Author response: incident open-angle glaucoma and ocular perfusion pressure.

W.D. Ramdas, R.C. Wolfs, A. Hofman, P.T.V.M. de Jong, J.R. Vingerling, N.M. Jansonius

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)150-151
TijdschriftInvestigative Ophthalmology & Visual Science
Volume53
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit