Authorship Verification with the Minmax Metric

Mike Kestemont, Justin Stover, Moshe Koppel, F.B. Karsdorp, Walter Daelemans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - jul. 2016

Citeer dit