Autobiologies on YouTube: narratives of direct-to-consumer genetic testing

Anna Harris, Susan E. Kelly, S. Wyatt

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  149 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)60-78
  TijdschriftNew Genetics and Society
  Volume33
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 02 jan 2014

  Citeer dit