Autofluorescent flavoprotein imaging of spinal nociceptive activity.

J.L. Jongen, T. Pederzani, S.K.E. Koekkoek, J. Shapiro, J. Van der Burg, C.I. De Zeeuw, F.J. Huygen, J.C. Holstege

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)4081-4087
TijdschriftJournal of Neuroscience
Volume30
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit