Automated high-throughput individual tracking system for insect behavior: Applications on memory retention in parasitic wasps

Jessica A.C. de Bruijn (Co-auteur), Louise E.M. Vet, Maarten A. Jongsma, Hans M. Smid

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

140 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Automated high-throughput individual tracking system for insect behavior: Applications on memory retention in parasitic wasps'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences