Automated structural imaging analysis detects premanifest Huntington's disease neurodegeneration within 1 year.

D.A. Majid, D. Stoffers, S. Sheldon, S. Hamza, W.K. Thompson, J. Goldstein, J. Corey-Bloom, A.R. Aron

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1481-1488
TijdschriftMovement Disorders
Volume26
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit