Automatic Classification of Folk Narrative Genres

D. Nguyen, D. Trieschnigg, T. Meder, M. Theune

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelBijdrage aan conferentie proceedingsWetenschappelijkpeer review

519 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the Workshop on Language Technology for Historical Text(s) at KONVENS 2012
Pagina's378-382
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit