Automatic spread of attentional response modulation along Gestalt criteria in primary visual cortex.

A. Wannig, L. Stanisor, P.R. Roelfsema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1243-1244
TijdschriftNature Neuroscience
Volume14
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit