Autonomic MC sets the metabolic tone.

C. Yi, A. Kalsbeek, M.H. Tschop

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)121-123
TijdschriftCell Metabolism
Volume13
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit