Autonomic regulation of hepatic glucose production

Peter H Bisschop, Eric Fliers, A. Kalsbeek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Autonomic regulation of hepatic glucose production'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences