Autosomal recessive bestrophinopathy: differential diagnosis and treatment options.

C.J. Boon, L.I. Van den Born, L. Visser, J.E. Keunene, A.A.B. Bergen, J.C. Booij, F.C. Riemslag, R.J. Florijn, M.J. Van Schooneveld

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)809-820
TijdschriftOphthalmology
Volume120
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit