Autosomal recessive retinitis pigmentosa with preserved para-arteriolar pigment epithelium. First report on familial occurrence

L.I. van den Born, S. van Soest, M.J. van Schooneveld, F.C.C. Riemslag, P.T.V.M. de Jong, E.M. Bleeker-Wagemakers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

75 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)430-439
TijdschriftAmerican Journal of Ophthalmology
Volume118
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit