Autotrophic nitrification in a fertilized acid heath soil

W. De Boer, H. Duyts, R. Laanbroek

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  96 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)845-850
  TijdschriftSoil Biology & Biochemistry
  Volume20
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1988

  Citeer dit