Availability of copper from phytoplankton and water for the bivalve Macoma balthica. I. Separation of uptake pathways using the radiotracer 64Cu

M.C.P. Absil, J.C.J.M. de Kroon, H.T. Wolterbeek

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  233 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)123-127
  TijdschriftMarine Biology
  Volume118
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit