Availability of dissolved iron from Tjeukemeer, the Netherlands, for iron-limited growing Scenedesmus quadricauda

H. De Haan, M.J.W. Veldhuis, J.R. Moed

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)235-239
  TijdschriftWater Research
  Volume19
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1985

  Citeer dit