Availability of mud phosphates for the growth of algae

H.L. Golterman, C.C. Bakels, J. Jakobs-Mogelin

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)467-479
  TijdschriftVerhandlungen Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie
  Volume17
  StatusGepubliceerd - 1969

  Citeer dit