Avaliação de parâmetros físicos de frutos de manga (Mangifera indica L.) submetidos a aplicações de ethephon em pré-colheita

E.E. Kuramae, Regina Coneglian, Luis Nali, J. Rodrigues, E. Ono

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Portugees
Pagina's (van-tot)31-37
TijdschriftAgronomia
Volume34
Nummer van het tijdschrift1/2
StatusGepubliceerd - 2000
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit