Avian ecological epigenetics: pitfalls and promises

B. Sepers, K. van den Heuvel, M. Lindner, Heidi Viitaniemi, Arild Husby, Kees van Oers (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

29 Citaten (Scopus)
78 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Avian ecological epigenetics: pitfalls and promises'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology