Avoidance of the Plant Hormone Cis-Jasmone by Aedes aegypti Depends On Mosquito Age in Both Plant and Human Odor Backgrounds

Jetske G. de Boer* (Co-auteur), Aron P.S. Kuiper, Joeri Groot, Joop J.A. van Loon

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

11 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Avoidance of the Plant Hormone Cis-Jasmone by Aedes aegypti Depends On Mosquito Age in Both Plant and Human Odor Backgrounds'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology

Chemical Compounds

Earth & Environmental Sciences