Axin and hepatocellular carcinomas

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

48 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)206-208
TijdschriftNature Genetics
Volume24
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit