Axonal Kv7.2/7.3 channels: Caught in the act

Maarten Hp Kole, Edward C Cooper

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

170 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)288-9
Aantal pagina's2
TijdschriftChannels
Volume8
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 jul. 2014

Citeer dit